Reklamacije i zamjene

Dostava, isporuka
Dostava se vrši putem GLS Croatia d.o.o. kurirske službe i Hrvatske Pošte d.d. i to na području Republike Hrvatske.
Nakon što se paket pripremi, Kupac će zaprimiti SMS poruku sa informacijama o paketu.

Paket se dostavlja u ruke Primatelja, na adresu Kupca. Na dan dostave Kupac će biti obaviješten SMS porukom o vremenu dostave. Isporuka paketa je 1-2 radna dana nakon slanja (Prodavatelj ne jamči za vrijeme isporuke nakon predaje pošiljke ovlaštenoj službi). Dodatne troškove uzrokovane promjenom vremena dostave(od strane Kupca), kao i ponovno slanje paketa od strane Prodavatelja, snosi Kupac (ukoliko se poslani paket vrati zbog nedostupnosti Kupca ili odbijanja paketa).

Poštarina iznosi 35HRK.
Sve naručene Proizvode nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko navedeno, zbog stanja zaliha, neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.

Nedostupni proizvodi
Proizvodi koji su nedostupni u vrijeme narudžbe, ne mogu se naručiti. U slučaju da naručeni Proizvod nakon obavljene narudžbe postane nedostupan, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Svi eventualni povrati novca se vrše putem poslovnog računa Prodavatelja na račun Kupca u banci.

Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja Pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati radniku kurirske službe koji je Pošiljku dostavio, odnosno odbiti preuzeti Pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Naručeni Proizvodi u Pošiljci osigurani su od gubitka u dostavi.

Trajanje i raskid ugovora (Jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, te adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako kupac jednostrano raskine ugovor, izvršiti ćemo povrat novca, koji smo od kupca primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimljene obavijesti o raskidu ugovora.

Prema čl. 77 st. 1 Zakona o zaštiti potrošača, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam (u slučaju korištenja svog prava na jednostrani raskid ugovora).

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko ste jednostavno odbili primiti paket bez prethodne najave (ili na neki način povrijedili poslovanje naše tvrtke), prilikom iduće narudžbe nismo obavezni istu primiti ni isporučiti.

Zadržavamo pravo otkazivanja narudžbe ukoliko kupci svojim pristupom ponižavaju zaposlenike, omalovažavaju i vrijeđaju poslovanje tvrtke i osoba zaposlenih u njemu.

Za narudžbe koje nisu zaključene sa svim potrebnim podacima, ili su djelomično napisane, ili se kupac prestao javljati usred dogovora, smatramo da kupac od iste odustaje.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Teolla.com.hr možete preuzeti ovdje.

Zamjena/Povrat proizvoda
Vraćeni proizvod obavezno mora sadržavati: račun, originalne etikete, a proizvod ne smije biti korišten, nošen, prljav, opran..

Ako prodavatelj utvrdi da proizvod kojeg vraćate/mijenjate nije u stanju kao prilikom isporuke, ako su skinute originalne etikete; proizvod je opran ili korišten, nismo dužni izvršiti povrat/zamjenu!

U slučaju da Kupac mijenja količinu i vrstu Proizvoda, smatra se da je Kupac napravio jednostrani raskid ugovora. U tom slučaju Kupac vraća Proizvode koje je dobio na:
Primatelj:

 Kamenjak d.o.o.
Kameniti stol 23

10000 Zagreb

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo nakon što proizvod bude vraćen. Povrat proizvoda nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Kupac je odgovoran za pakiranje paketa koji vraća, u slučaju oštećenja paketa, Kamenjak d.o.o. će skrenuti pažnju dostavljaču na oštećenje ambalaže te neće preuzeti paket.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog Proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim Proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Kamenjak d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata Proizvoda. Kamenjak d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Ako postoji materijalni nedostatak, Kamenjak d.o.o. će, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovisno o željama Kupca:
• Ukloniti nedostatak o svom trošku
• Zamjeniti Proizvod za novi bez nedostatka
• Sniziti cijenu
• O svom trošku organizirati povrat oštećenog Proizvoda i vratiti novac
Prije povrata/zamjene obavezno nas kontaktirajte na mail adresu: teollanovak@gmail.com

Prigovori
Svoj pisani prigovor u smislu članka 10. važećeg Zakona o zaštiti potrošača

Kupac može podnijeti na adresu:
Kamenjak d.o.o.

Kameniti stol 23, 10000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte: teollanovak@gmail.com

Isključenje odgovornosti
Prodavatelj zadržava pravo na tiskarske pogreške. U slučaju pogrešne cijene ili teksta u internetskoj trgovini Teolla.com.hr mjerodavna je cijena ili tekst koji će priopćiti operater tj. radnik Kamenjak d.o.o.

Prodavatelj ima pravo izmjene Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku kao i pravo ukidanja pristupa stranici Teolla.com.hr bez prethodne obavijesti. Da bi Kupac bio upoznat s mogućim izmjenama Uvjeta poslovanja, Kupac je obvezan povremeno pročitati Uvjete poslovanja. Samim korištenjem stranice Teolla.com.hr od strane Kupca podrazumijeva se da je Kupac upoznat sa svim izmjenama te da ih Kupac razumije i prihvaća. Ukoliko se Kupac ne slaže s Uvjetima poslovanja ili je maloljetan i bez suglasnosti zakonskog zastupnika, isti će se suzdržati od uporabe stranica Teolla.com.hr. Prodavatelj isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Kupcima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.